Акумулаторни батерии стартерен тип или стартерни акумулатори

Дават по-голям ток за кратко време, например при стартиране на двигател. Акумулаторите стартерен тип обикновено имат повече пластини и оттук по-голяма площ, която позволява отдаването на по-голям ток за кратко време. След стартирането на двигателя започват да се зареждат. Те съдържат повече антимон, калций, кадмий. Наличието на такива елементи подобрява експлоатационните им качества, но се нуждае от доливане на вода. Напоследък се работи върху безантимонови батерии.

Тягови батерии и полутягови батерии

Тяговите батерии са предназначени за постоянно подаване на ток за дълъг период от време, например в електрокари или други транспортни средства, работещи на електрическа енергия, включително при инвалидни колички, каравани, соларни системи и др. Те могат да се използват и за временно съхраняване на енергията от вятърна турбина. Техните пластини са по-дебели за по-голям капацитет и позволяват повече цикли на разреждане / зареждане. Има и батерии с двойно предназначение – стартерни тягови акумулаторни батерии.

Полутягови

Tягови

AGM Технология

AGM е акроним на Absorbent Glass Mat и е наименованието на технология при оловно-киселинните акумулатори, при която положителната и отрицателната плоча са разделени от тънка мрежа от стъклени микровлъкна, напоена с електролитна течност.

Първоначално технологията се разработва за целите на авиацията, където има нужда от акумулатори с ниско тегло и висока ефективност, които не се влияят от положението, при което е поставен и се намира акумулаторът, както и са устойчиви на вибрации. Днес редица производители предлагат стартови акумулатори и тягови акумулатори, създадени по тази технология. Преимуществата, освен по отношение на устойчивостта на вибрации, са най-вече свързани с ниското вътрешно съпротивление на този тип акумулатори, както и липсата на загуба (изпаряване) на електролитна течност при разреждане и зареждане на акумулатора. AGM акумулаторите се саморазреждат до 50 пъти по-бавно от стандартните оловно-киселинни батерии с течен електролит и 10-15 пъти по-бавно от геловите акумулатори.