Искра

Искра

Елхим-Искра АД е производител на оловно-кисели акумулаторни батерии от 12V/44 Ач до 12V/210 Ач. Производството на Iskra е разделено в 3 направления - необслужваеми батерии - Са, Mакс енерджи - МЕ и стандартни батерии - St. Искра Пазарджик произвежда и тягови батерии предназначени за задвижване на подемно-транспортна техника. В зависимост от технологията на производство тяговите батерии се делят на три вида - Tягови намазни батерии, Tягови панцерни батерии и Батерии с повишен ресурс.

Стартерни акумулатори

За леки и лекотоварни автомобили

   * Автоакумулатори

  - Стандартни - от 12 V / 44 Ач до 12 V / 230 Ач

  - Макс енерджи - от 12 V / 44 Ач до 12V / 85 Ач

 

 

Тягови акумулатори

 

  Батерии

 

 

  - Намазни батерии

  - Панцерни батерии