Обща информацияАкумулаторни батерии стартерен тип или стартерни акумулатори

Дават по-голям ток за кратко време, например при стартиране на двигател. Акумулаторите стартерен тип обикновено имат повече пластини и оттук по-голяма площ, която позволява отдаването на по-голям ток за кратко време. След стартирането на двигателя започват да се зареждат. Те съдържат повече антимон, калций, кадмий. Наличието на такива елементи подобрява експлоатационните им качества, но се нуждае от доливане на вода. Напоследък се работи върху безантимонови батерии.

Тягови батерии и полутягови батерии

Тяговите батерии са предназначени за постоянно подаване на ток за дълъг период от време, например в електрокари или други транспортни средства, работещи на електрическа енергия, включително при инвалидни колички, каравани, соларни системи и др. Те могат да се използват и за временно съхраняване на енергията от вятърна турбина. Техните пластини са по-дебели за по-голям капацитет и позволяват повече цикли на разреждане / зареждане. Има и батерии с двойно предназначение - стартерни тягови акумулаторни батерии.
Автоакумулаторни батерии

Автоакумулаторите са предназначени за леки и лекотоварни автомобили, камиони, автобуси, селскостопански машини и др. транспортни средства, комерсиална техника. Основната им функция е да осигурят необходимото електричество за стартера, когато завъртите стартерния ключ. Освен това, трябва да притежава достатъчно мощност, за да поддържа работата на двигателя за кратък период от време, когато алтернаторът не работи, но трябва да бъде в състояние да поддържа и някои консуматори на електричество, които не се изключват при спиране на двигателя, например мобилен телефон, аудиосистема, климатик и други. Съществува голямо разнообразие от ситуации, условия на околната среда и специални изисквания за работа на батериите, които до голяма степен се отразяват на поведението на батериите.